siperlikli şapka

Kullanım örnekleri

siperlikli şapka
visored cap
icon arrow

cap

Phonetic: "/kæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A close-fitting hat, either brimless or peaked.

Example: The children were all wearing caps to protect them from the sun.


Definition: A special hat to indicate rank, occupation, etc.


Definition: An academic mortarboard.


Definition: A protective cover or seal.

Example: He took the cap off the bottle and splashed himself with some cologne.


Definition: A crown for covering a tooth.

Example: He had golden caps on his teeth.


Definition: The summit of a mountain, etc.

Example: There was snow on the cap of the mountain.


Definition: An artificial upper limit or ceiling.

Example: We should put a cap on the salaries, to keep them under control.


Definition: The top part of a mushroom.


Definition: (toy) A small amount of percussive explosive in a paper strip or plastic cup for use in a toy gun.

Example: Billy spent all morning firing caps with his friends, re-enacting storming the beach at Normandy.


Definition: A small explosive device used to detonate a larger charge of explosives.

Example: He wired the cap to the bundle of dynamite, then detonated it remotely.


Definition: A bullet used to shoot someone.


Definition: An international appearance.

Example: Rio Ferdinand won his 50th cap for England in a game against Sweden.


Definition: The top, or uppermost part; the chief.


Definition: A respectful uncovering of the head.


Definition: The whole top of the head of a bird from the base of the bill to the nape of the neck.


Definition: The uppermost of any assemblage of parts.

Example: the cap of column, door, etc.; a capital, coping, cornice, lintel, or plate


Definition: Something covering the top or end of a thing for protection or ornament.


Definition: A collar of iron or wood used in joining spars, as the mast and the topmast, the bowsprit and the jib boom; also, a covering of tarred canvas at the end of a rope.


Definition: A portion of a spherical or other convex surface.


Definition: A large size of writing paper.

Example: flat cap; foolscap; legal cap


Definition: A lie or exaggeration.

Example: no cap

icon arrow

cap

Phonetic: "/kæp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cover or seal with a cap.


Definition: To award a cap as a mark of distinction.


Definition: To lie over or on top of something.


Definition: To surpass or outdo.


Definition: To set an upper limit on something.

Example: cap wages.


Definition: To make something even more wonderful at the end.

Example: That really capped my day.


Definition: To select a player to play for a specified side.


Definition: To shoot (someone) with a firearm.

Example: In a school shooting, where some kid caps a bunch of other kids, where did he get the weapon? From a family member, probably their gun cabinet.


Definition: To select to play for the national team.

Example: Peter Shilton is the most capped English footballer.


Definition: To salute by uncovering the head respectfully.


Definition: To deprive of a cap.


Definition: To tell a lie.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!