etiket

Kullanım örnekleri

etiket
tag
icon arrow

tag

Phonetic: "/teɪɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A small label.


Definition: A children's chasing game in which one player (known as "it") attempts to touch another, who then becomes "it".


Definition: A skin tag, an excrescence of skin.


Definition: A type of cardboard.


Definition: Graffiti in the form of a stylized signature particular to the artist.


Definition: A dangling lock of sheep's wool, matted with dung; a dung tag.


Definition: (authorship) An attribution in narrated dialogue (eg, "he said") or attributed words (e.g. "he thought").


Definition: The last line (or last two lines) of a song's chorus that is repeated to indicate the end of the song.


Definition: The last scene of a TV program that often focuses on the program's subplot.


Definition: A vehicle number plate; a medal bearing identification data (animals, soldiers).

Example: The subwoofer in the trunk was so loud, it vibrated the tag like an aluminum can.


Definition: An instance of touching the baserunner with the ball or the ball in a gloved hand to rule him "out."

Example: The tag was applied at second for the final out.


Definition: A piece of markup representing an element in a markup language.

Example: The tag conveys sarcasm in Internet slang.


Definition: A keyword, term, or phrase associated with or assigned to data, media, and/or information enabling keyword-based classification; often used to categorize content.

Example: I want to add genre and artist tags to the files in my music collection.


Definition: Any slight appendage, as to an article of dress; something slight hanging loosely.


Definition: A metallic binding, tube, or point, at the end of a string, or lace, to stiffen it.


Definition: The end, or catchword, of an actor's speech; cue.


Definition: Something mean and paltry; the rabble.


Definition: A sheep in its first year.


Definition: Any short peptide sequence artificially attached to proteins mostly in order to help purify, solubilize or visualize these proteins.


Definition: A person's name.

Example: What's your tag?

icon arrow

tag

Phonetic: "/teɪɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To label (something).


Definition: (graffiti) To mark (something) with one’s tag.


Definition: To remove dung tags from a sheep.

Example: Regularly tag the rear ends of your sheep.


Definition: To hit the ball hard.

Example: He really tagged that ball.


Definition: To put a runner out by touching them with the ball or the ball in a gloved hand.

Example: He tagged the runner for the out.


Definition: To mark with a tag (metadata for classification).

Example: I am tagging my music files by artist and genre.


Definition: To follow closely, accompany, tag along.


Definition: To catch and touch (a player in the game of tag).


Definition: To fit with, or as if with, a tag or tags.


Definition: To fasten; to attach.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!