Umschalttaste

Kullanım örnekleri

Umschalttaste
shift
icon arrow

shift

Phonetic: "/ʃɪft/"

Part Of Speech: noun


Definition: A modifier key whose main function is shifting between two or more functions of any of certain other keys (usually by pressing Shift and the other button simultaneously).

icon arrow

shift

Phonetic: "/ʃɪft/"

Part Of Speech: noun


Definition: A type of women's undergarment, a slip.

Example: Just last week she bought a new shift at the market.


Definition: A change of workers, now specifically a set group of workers or period of working time.

Example: We'll work three shifts a day till the job's done.


Definition: An act of shifting; a slight movement or change.

Example: There was a shift in the political atmosphere.


Definition: The gear mechanism in a motor vehicle.

Example: Does it come with a stick-shift?


Definition: A bit shift.


Definition: The infield shift.

Example: Teams often use the shift against this lefty.


Definition: (often with the definite article, usually uncountable) The act of kissing passionately.


Definition: A contrivance, a device to try when other methods fail.


Definition: A trick, an artifice.


Definition: The extent, or arrangement, of the overlapping of plank, brick, stones, etc., that are placed in courses so as to break joints.


Definition: A breaking off and dislocation of a seam; a fault.


Definition: A mutation in which the DNA or RNA from two different sources (such as viruses or bacteria) combine.


Definition: In violin-playing, any position of the left hand except that nearest the nut.

icon arrow

shift

Phonetic: "/ʃɪft/"

Part Of Speech: verb


Definition: (sometimes figurative) To move from one place to another; to redistribute.

Example: We'll have to shift these boxes to the downtown office.


Definition: To change in form or character; swap.


Definition: To change position.

Example: His political stance shifted daily.


Definition: To change residence; to leave and live elsewhere.

Example: We are shifting to America next month.


Definition: To change (clothes, especially underwear).


Definition: To change (someone's) clothes; sometimes specifically, to change underwear.


Definition: To change gears (in a car).

Example: I crested the hill and shifted into fifth.


Definition: (typewriters) To move the keys of a typewriter over in order to type capital letters and special characters.


Definition: (computer keyboards) To switch to a character entry mode for capital letters and special characters.


Definition: To manipulate a binary number by moving all of its digits left or right; compare rotate.

Example: Shifting 1001 to the left yields 10010; shifting it right yields 100.


Definition: To remove the first value from an array.


Definition: To dispose of.

Example: How can I shift a grass stain?


Definition: To hurry.

Example: If you shift, you might make the 2:19.


Definition: To engage in sexual petting.


Definition: To resort to expedients for accomplishing a purpose; to contrive; to manage.


Definition: To practice indirect or evasive methods.


Definition: In violin-playing, to move the left hand from its original position next to the nut.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.