parrillada mixta

Kullanım örnekleri

parrillada mixta
mixed grill
icon arrow

mixed

Phonetic: "/mɪkst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stir together.

Example: Mix the eggs and milk with the flour until the consistency is smooth.


Definition: To combine (items from two or more sources normally kept separate).

Example: Don't mix the meat recipes with the dairy recipes.


Definition: To form by mingling; to produce by the stirring together of ingredients; to concoct from different parts.

Example: Yellow and blue paint mix to make green.


Definition: To blend by the use of a mixer (machine).

Example: Mix the egg whites until they are stiff.


Definition: To combine (several tracks).

Example: I'll mix the rhythm tracks down to a single track.


Definition: To produce a finished version of (a recording).

Example: I'm almost done mixing this song.


Definition: To unite with in company; to join; to associate.

icon arrow

mixed

Phonetic: "/mɪkst/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having two or more separate aspects.

Example: I get a very mixed feeling from this puzzling painting.


Definition: Not completely pure, tainted or adulterated.

Example: My joy was somewhat mixed when my partner said she was pregnant: it's a lot of responsibility.


Definition: Including both male(s) and female(s).

Example: My son attends a mixed school, my daughter an all-girl grammar school.


Definition: Stemming from two or more races or breeds

Example: Mixed blood can surprisingly produce inherited properties which neither parent showed

icon arrow

grill

Phonetic: "/ɡɹɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A grating; a grid of wire or a sheet of material with a pattern of holes or slots, usually used to protect something while allowing the passage of air and liquids. Typical uses: to allow air through a fan while preventing fingers or objects from passing; to allow people to talk to somebody, while preventing attack.


Definition: On a vehicle, a slotted cover as above, to protect and hide the radiator, while admitting air to cool it.


Definition: A cooking device comprising a source of radiative heat and a means of holding food under it; a broiler in US English


Definition: A cooking device comprising a source of radiative and convective heat and a means of holding food above it; a barbecue.

Example: I put some peppers and mushrooms on the grill to go with dinner.


Definition: Food (designed to be) cooked on a grill.

Example: a packet of frozen cauliflower cheese grills


Definition: A grillroom; a restaurant serving grilled food.

Example: These coupons will get you a discount at Johnny's Bar and Grill.


Definition: A type of jewelry worn on the front teeth.


Definition: (by extension) The front teeth regarded collectively.

icon arrow

grill

Phonetic: "/ɡɹɪl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cook (food) on a grill; to barbecue.

Example: Why don't we get together Saturday and grill some burgers?


Definition: To cook food under the element of a stove or only under the top element of an oven – broil, salamander.


Definition: To interrogate; to question aggressively or harshly.

Example: The police grilled him about his movements at the time of the crime.


Definition: To feel very hot; to swelter.


Definition: To stamp or mark with a grill.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!