arazi ve çamur lastiği

Kullanım örnekleri

arazi ve çamur lastiği
mud and terrain tire
icon arrow

mud

Phonetic: "/mʌd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mixture of water and soil or fine grained sediment.


Definition: A plaster-like mixture used to texture or smooth drywall.


Definition: (construction industry slang) Wet concrete as it is being mixed, delivered and poured.


Definition: Willfully abusive, even slanderous remarks or claims, notably between political opponents.

Example: The campaign issues got lost in all the mud from both parties.


Definition: Money, dough, especially when proceeding from dirty business.


Definition: (gay sex) Stool that is exposed as a result of anal sex.


Definition: A particle less than 62.5 microns in diameter, following the Wentworth scale


Definition: A black person.


Definition: Drilling fluid.


Definition: Coffee.

icon arrow

mud

Phonetic: "/mʌd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make muddy or dirty; to apply mud to (something).


Definition: To make turbid.


Definition: To go under the mud, as an eel does.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

terrain

Phonetic: "/tə.ˈreɪn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A single, distinctive rock formation; an area having a preponderance of a particular rock or group of rocks.


Definition: An area of land or the particular features of it.

Example: The race will be run over a variety of terrain, including grass and sand.

icon arrow

tire

Phonetic: "/ˈtʌɪ̯ɚ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To become sleepy or weary.


Definition: To make sleepy or weary.


Definition: To become bored or impatient (with).

Example: I tire of this book.


Definition: To bore.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!