garçon facile

Kullanım örnekleri

garçon facile
easy going chap
icon arrow

easy

Phonetic: "/ˈiːzi/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something that is easy

icon arrow

easy

Phonetic: "/ˈiːzi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Comfortable; at ease.

Example: Now that I know it's taken care of, I can rest easy at night.


Definition: Requiring little skill or effort.

Example: It's often easy to wake up but hard to get up.


Definition: Causing ease; giving comfort, or freedom from care or labour.

Example: Rich people live in easy circumstances.


Definition: Free from constraint, harshness, or formality; unconstrained; smooth.

Example: easy manners; an easy style


Definition: (of a woman) Consenting readily to sex.

Example: She has a reputation for being easy; they say she slept with half the senior class.


Definition: Not making resistance or showing unwillingness; tractable; yielding; compliant.


Definition: Not straitened as to money matters; opposed to tight.

Example: The market is easy.

icon arrow

easy

Phonetic: "/ˈiːzi/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a relaxed or casual manner.

Example: After his illness, John decided to take it easy.


Definition: In a manner without strictness or harshness.

Example: Jane went easier on him after he broke his arm.


Definition: Used an intensifier for large magnitudes.

Example: This project will cost 15 million dollars, easy.


Definition: Not difficult, not hard.

icon arrow

easy

Phonetic: "/ˈiːzi/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stop rowing.

icon arrow

going

Phonetic: "/ˈɡəʊɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move:


Definition: (chiefly of a machine) To work or function (properly); to move or perform (as required).

Example: The engine just won't go anymore.


Definition: To start; to begin (an action or process).

Example: Get ready, get set, go!


Definition: To take a turn, especially in a game.

Example: It’s your turn; go.


Definition: To attend.

Example: I go to school at the schoolhouse.


Definition: To proceed:


Definition: To follow or travel along (a path):


Definition: To extend (from one point in time or space to another).

Example: This property goes all the way to the state line.


Definition: To lead (to a place); to give access to.

Example: Does this road go to Fort Smith?


Definition: To become. (The adjective that follows usually describes a negative state.)

Example: After failing as a criminal, he decided to go straight.


Definition: To assume the obligation or function of; to be, to serve as.


Definition: To continuously or habitually be in a state.

Example: I don't want my children to go hungry.


Definition: To come to (a certain condition or state).

Example: They went into debt, she goes to sleep around 10 o'clock.


Definition: To change (from one value to another) in the meaning of wend.

Example: The traffic light went straight from green to red.


Definition: To turn out, to result; to come to (a certain result).

Example: How did your meeting with Smith go?


Definition: To tend (toward a result).

Example: These experiences go to make us stronger.


Definition: To contribute to a (specified) end product or result.

Example: qualities that go to make a lady / lip-reader / sharpshooter


Definition: To pass, to be used up:


Definition: To die.


Definition: To be discarded.

Example: This chair has got to go.


Definition: To be lost or out:


Definition: To break down or apart:


Definition: To be sold.

Example: Everything must go.


Definition: To be given, especially to be assigned or allotted.

Example: The award went to Steven Spielberg.


Definition: To survive or get by; to last or persist for a stated length of time.

Example: Can you two go twenty minutes without arguing?!


Definition: To have a certain record.

Example: The team is going five in a row.


Definition: To be authoritative, accepted, or valid:


Definition: To say (something), to make a sound:


Definition: To be expressed or composed (a certain way).

Example: As the story goes, he got the idea for the song while sitting in traffic.


Definition: To resort (to).

Example: I'll go to court if I have to.


Definition: To apply or subject oneself to:


Definition: To fit (in a place, or together with something):


Definition: To date.

Example: He's been going with her for two weeks.


Definition: To attack:


Definition: To be in general; to be usually.

Example: As sentences go, this one is pretty boring.


Definition: To take (a particular part or share); to participate in to the extent of.

Example: Let's go halves on this.


Definition: To yield or weigh.

Example: Those babies go five tons apiece.


Definition: To offer, bid or bet an amount; to pay.

Example: I'll go a ten-spot.


Definition: To enjoy. (Compare go for.)

Example: I could go a beer right about now.


Definition: To urinate or defecate.

Example: Have you managed to go today, Mrs. Miggins?

icon arrow

going

Phonetic: "/ˈɡəʊɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A departure.

Example: Thy going is not lonely, with thee goes thy Husband


Definition: The suitability of ground for riding, walking etc.

Example: The going was very difficult over the ice.


Definition: Progress.

Example: We made good going for a while, but then we came to the price.


Definition: Conditions for advancing in any way.

Example: Not only were the streets not paved with gold, but the going was difficult for an immigrant.


Definition: Pregnancy; gestation; childbearing


Definition: (in the plural) Course of life; behaviour; doings; ways.


Definition: (in the phrase "the going of") The whereabouts (of something).

Example: I can't find my sunglasses; you haven't seen the going of them, have you?

icon arrow

going

Phonetic: "/ˈɡəʊɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Likely to continue; viable.

Example: He didn't want to make an unsecured loan to the business because it didn't look like a going concern.


Definition: Current, prevailing.

Example: The going rate for manual snow-shoveling is $25 an hour.


Definition: (especially after a noun phrase with a superlative) Available.

Example: He has the easiest job going.

icon arrow

chap

Phonetic: "/tʃæp/"

Part Of Speech: noun


Definition: (obsolete outside Britain and Australia) A man, a fellow.

Example: Who’s that chap over there?


Definition: A customer, a buyer.


Definition: A child.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!